top of page

Azərbaycanda daha 47 adda təsiredici maddənin tətbiqi qadağan olunub


Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) ölkə ərazisində tətbiqi qadağan edilmiş təsiredici maddalərin siyahısına 47 əlavənin olunmasına dair qərar qəbul edib.

AQTA-dan verilən məlumata görə, “Fitosanitar nəzarəti haqqında” qanuna uyğun olaraq, 2021-ci ildə AQTA-nın qərarı ilə 191 adda təsiredici maddədən hazırlanmış preparatların ölkə ərazisində tətbiqi qadağan olunub.

Eyni zamanda Agentlik tərəfindən bu istiqamətdə aparılan araşdırmalar davam etdirilib. Nəticədə müvafiq Beynəlxalq Konvensiyalarda, Avropa İttifaqında və Türkiyə Respublikasında istifadəsi qadağan olunan təsiredici maddələr əsas götürülməklə siyahıya yeni 47 adda təhlükəli təsiredici maddənin əlavə edilməsi məqsədəuyğun hesab olunub. Bu məsələ müvafiq qaydada Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Səhiyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılıb.

Həmçinin qadağan edilməsi nəzərdə tutulan təsiredici maddələrdən hazırlanmış preparatların idxalı ilə bağlı sahibkarlıq subyektləri tərəfindən öncədən müqavilələrin bağlanmasının mümkünlüyü və həmin preparatların ölkə ərazisində qalıqlarının mövcudluğu nəzərə alınıb. Təsiredici maddələrdən hazırlanmış preparatların mərhələli olaraq, yəni 2023-cü il fevralın 1-dən istehsalının və idxalının dayandırılması, 2024-cü il yanvarın 1-dən isə ölkə ərazisində tətbiqinin qadağan edilməsi barədə qərar qəbul olunub.

Qəbul edilmiş qərar barədə aidiyyəti üzrə Azərbaycan Bitki Mühafizə Vasitələri, Gübrə İstehsalçıları və İdxalçıları Assosiasiyasına və həmin təsiredici maddə tərkibli preparatların anbar qalıqları mövcud olan sahibkarlara məktub ünvanlanıb. Məktubda 2023-cü ilin əkin mövsümü ərzində qadağan edilməsi nəzərdə tutulan təsiredici maddələrdən hazırlanmış preparatların anbar qalıqlarının satışının təşkili və istifadə olunması üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi xahiş edilib. Eyni zamanda 2024-cü il yanvarın 1-dək istifadə olunmamış preparatlarla bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “İstifadəyə yararsız və istifadəsi qadağan olunmuş pestisidlərin, bioloji preparatların, onların birləşmələrinin və qablarının sahibindən geri alınaraq zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi” Qaydalarının müddəalarına uyğun tədbirlərin görüləcəyi bildirilib.

"Azərbaycan Respublikasında tətbiqi qadağan edilmiş təsiredici maddalərin Siyahısı"na əlavə olunan 47 adda təsiredici maddə ilə aşağıdakı siyahıdan tanış ola bilərsiniz:

1. 1,3-Dichloropropene

2. 1,7-Dioxaspirg-[5.5]-undecane

3. Amitraz

4. Atrazine

5. Benomyl

6. Beta-cypermethrin

7. Brodifacoum

8. Bromophos-ethyl

9. Carbaryl

10. Carbendazim

11. Carbosulfan

12. Chlorfenapyr

13. Chlorpyrifos (gthyl)

14. Chlorpyrifos-methyl

15. Coumachlor

16. Cyclanilide

17. Cyhexatin

18. Cyfluthrin

19. Diazinon

20. Dichlorvos (DDVP)

21. Diniconazole-M

22. Diquat

23. DNOC

24. EPN

25. Egnpropathrin

26. Flusilazole

27. Glufosinate

28. Haloxyfop

29. Hexaconazole

30. lmibenconazole

31. lprodione

32. Linuron

33. Maneb

34. Metolachlor

35. Novaluron

36. Plant extracts (red oak, prickly pearcactus, fragrant sumac, red mangrove)

37. Propargite

38. Propineb

39. Pymetrozine

40. Short-chain chlorinated paraffins (SCCPs)

41. Tetramethrin

42. Terbutryn

43. Thiodicarb

bottom of page